top of page

Snabbt, pålitligt och personligt. 

Med lång erfarenhet inom transportbranchen erbjuder Skara Logistik allt från pallgods till maskin- och specialtransporter. Vi är med dig - Hela vägen.

Tjänster

Klicka på rutorna för att läsa mer

Urklipp 2.png

Stycke, partigods, budtransporter

Inrikestransporter

Urklipp 5.png

Maskintransport

wind-power.png
Urklipp 3.png

Specialtransport

Urklipp 6.png
cone.png

Följebil, VTL-bilar

Kranbilar

container.png

Containertransport

Urklipp 1.png
Tjänster

Kvalitet och miljö

Genom att samordna miljöhänsyn med verksamheten så anpassar vi transporterna på bästa sätt. Vi ser på vårt miljöarbete som en investering för framtiden och som ett led i våran kvalitetspolicy. 

Vår uppgift är att:

• Erbjuda miljöeffektiva transport- och logistiklösningar ur bästa miljösynpunkt.
• Ha en dialog i miljöfrågor med leverantörer, kunder, myndigheter och organisationer.
• Följa gällande miljölagstiftning samt driva verksamheten inom ramen för uppställda miljökrav från kunder.

Skaralogistik-7.jpg
Skaralogistik-19.jpg

BOKA
KÖRNING

KONTAKTA

Skaralogistik AB

Saleby Dalen Jung 1

535 92 Kvänum, Sverige

Boka på vår priswebb alt Telefon +46(0)511-15400

Långtradare Skara Logistik
Skara Logistik logo

Tack för ditt meddelande!

kontakta
bottom of page