top of page
Skaralogistik-28.jpg

Premiär för trafik med våra nya långa fordonståg!Skara Logistik har nu tagit ett stort steg framåt i sin transportkapacitet och effektivitet genom att införa vårt första långa fordonståg, en milstolpe som möjliggör starten av många nya trafiktjänster- och lösningar. Långa fordonståg möjliggör en betydande ökning av lastkapaciteten per transport, samtidigt som det bidrar till minskade koldioxidutsläpp genom färre körda kilometer per transporterad enhet. Färre lastbilar drar mer gods helt enkelt, en vinst för alla!

Genom denna investering markerar vi inte bara en expansion i vårt transportutbud utan visar också vårt engagemang för miljövänliga och kostnadseffektiva transportlösningar. Detta initiativ förväntas inte bara förbättra företagets logistikkapacitet utan också stärka vår konkurrenskraft på marknaden.

Längre transportlösningar tillåter oss att hantera större volymer gods på ett mer effektivt sätt, vilket är en kritisk fördel i en bransch där tid och utrymme spelar en avgörande roll. De nya ekipagen kommer att trafikera specifika rutter som är godkända för längre och tyngre fordonssammansättningar, vilket innebär att de kan leverera varor snabbare och med färre resurser.

Med början av trafiken för denna transportmöjlighet stärker Skara Logistik sin position som en initiativkraftig aktör inom logistikbranschen och tar ett kliv mot en mer hållbar framtid inom transportsektorn. Kunden kan förvänta sig förbättrad service med ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan, vilket reflekterar Skara Logistiks önskan att uppfylla dagens- och morgondagens logistikkrav.


Vill du veta mer mejla kontakt@skaralogistik.se eller ring oss på 0511-15400.
Comments


bottom of page