top of page
Skaralogistik-28.jpg

Skara Logistik installerar solceller för att minska fossilberoendet!

Skara Logistik AB installerar under 2023 solceller med en kapacitet om 166 KWh i sina verksamheter, som ett led i en omställning för att minska vårt beroende av fossil kraft. Vi har som stor kraftförbrukare av olika energityper ett ansvar att hela tiden se över hur vi kan minska vår miljöpåverkan.Skara Logistik AB förbrukar stora mängder el i sina olika verksamheter. Till största delen är den fossilfri, men vi vill också hjälpa till och bidra med det vi kan för att göra både våra företag och samhället mer miljövänligt och resilient. I ett första steg installerar vi ca 166 KWH som täcker nästan hälften av vår förbrukning av el. Vi vill naturligtvis göra mer och ser kontinuerligt över vår energiförbrukning och hur vi själva kan bidra. I ett andra steg kan vi säkerligen fördubbla vår kapacitet att tillvarata solenergi. Framtida projekt inkluderar att installera laddstolpar för våra lastbilar och våra medarbetares personbilar, bygga batterikapacitet för lagring och att se över vår fordonsflotta. Vi har använt oss av lokala leverantörer från Gupo AB i Skara och installatör någon kilometer bort i from av https://www.salebyel.se/


Comments


bottom of page