top of page
Skaralogistik-28.jpg

Kvalitet och miljö

Uppdaterat: 19 okt. 2023

Genom att samordna miljöhänsyn med verksamheten så anpassar vi transporterna på bästa sätt. Vi ser på vårt miljöarbete som en investering för framtiden och som ett led i våran kvalitetspolicy.


Vår uppgift är att: • Erbjuda miljöeffektiva transport- och logistiklösningar ur bästa miljösynpunkt. • Ha en dialog i miljöfrågor med leverantörer, kunder, myndigheter och organisationer. • Följa gällande miljölagstiftning samt driva verksamheten inom ramen för uppställda miljökrav från kunder.

Comments


bottom of page