top of page
Skaralogistik-28.jpg

Vi fortsätter växa med struktur, kvalitet och miljöhänsyn: Nu börjar vi vår resa med ISO-Certifiering och samarbetet med TicTacSystem.se

I en värld där tillväxt och utveckling ständigt står i centrum, har vi på Skara Logistik tagit ett strategiskt steg mot att formalisera vår strävan efter kvalitet och miljöhänsyn genom att ISO-certifiera oss för kvalitetsledning (9001) och miljöledning (14001). Detta är inte bara en bekräftelse på att våra existerande processer fungerar utan en grund för en fortsatt hållbar tillväxt.

Med mycket av det som behövs finns redan på plats, och vi vill visa att vi arbetar efter de standarder vi strävar efter, och inser vikten av att kvalitetssäkra och sammanställa dessa processer i ett professionellt verktyg. Vår tillväxtambition kräver struktur, och det är här vårt samarbete med Peter Malmros och TicTacSystems började.

Från det första mötet har TicTacSystems visat sig vara mer än bara en leverantör; de är en partner. Deras tillvägagångssätt – professionellt, trevligt och enkelt – har gjort vårt arbete med att implementera och optimera våra ledningssystem mycket mer hanterbart. Det är denna typ av samarbete som gör att tillväxt känns inte bara möjlig utan också hållbar.

Genom denna process visar vi tydligt att Skara Logistik är ett företag med ordning och reda, redo att ta nästa steg. Vi satsar framåt, inte bara för vår egen tillväxt utan för att skapa djupare och mer meningsfulla relationer med våra kunder. Detta är ett löfte om kvalitet, hållbarhet och framåtblickande ledarskap.

Mitt råd till andra företag som överväger ISO-certifiering eller liknande kvalitets- och miljöförbättringar är enkelt: Välj rätt partner. Starta med ett hanterbart område, börja litet och skala upp. Denna resa är inte bara om certifikat på en vägg, utan om att bygga en kultur av kvalitet och ansvar genom hela organisationen.

Att växa med struktur, kvalitet och miljöhänsyn är en resa väl värd att ta. Och med rätt partners vid din sida, är vägen framåt inte bara klarare men också mer givande.댓글


bottom of page